Годишни Награди на Кайзен Женски Клуб 2022 – Покровител на Общността Live

 • Маргарита Вачкова
  53% 33 / 62

  Данни за Гласуване

  Confirm OTP

  Please Check Your Mail Box / Message Box
 • Юлия Журавлева
  20% 13 / 62

  Данни за Гласуване

  Confirm OTP

  Please Check Your Mail Box / Message Box
 • Пепи Динкова - Тисели
  4% 3 / 62

  Данни за Гласуване

  Confirm OTP

  Please Check Your Mail Box / Message Box
 • Наталия Бойчева
  20% 13 / 62

  Данни за Гласуване

  Confirm OTP

  Please Check Your Mail Box / Message Box